Nowelizacja rozporządzenia

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” … Więcej…

Nowe wzory wniosków

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju … Więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, które są do pobrania w załączniku. Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym. Uwagi do propozycji zmiany kryteriów proszę kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura … Więcej…

Prośba o wycenę i przesłanie ofert na wykonanie broszury promocyjno-informacyjnej

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Prośba o wycenę … Więcej…

Rusza nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich. Zgłoś już dziś swoją kandydaturę!

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza  nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich, którą organizujemy dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka). Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i planowania projektu animacyjnego. W załączeniu … Więcej…

Zmiana terminu naboru wniosków

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

W związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, dotyczącego prośby o wstrzymanie się z naborami wniosków do momentu opublikowania nowelizacji rozporządzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy, że nowy planowany termin naborów ogłosimy zaraz po publikacji nowelizacji i … Więcej…

Wzory wniosków już dostępne

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało zatwierdzone dokumenty dotyczące działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020. Na stronie http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16234 zamieszczone zostały wszystkie niezbędne wzory dokumentów. Zapraszamy do zapoznania … Więcej…

Dolina Stobrawy obecna na Dniach Olesna

wpis w: Leader | 0

Miniony weekend był bardzo bogaty w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne na naszym obszarze. Bażany świętowały 90-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, w Lasowicach Małych odbył się II Turniej o „Puchar Sołtysa Lasowic Małych” w siatkówce plażowej, natomiast my z naszym stoiskiem, odwiedziliśmy … Więcej…

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wraz z harmonogramem naborów oraz lokalnymi kryteriami wyboru. Zapraszamy do biura stowarzyszenia w celu otrzymania szczegółowych informacji na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pierwsze nabory chcemy … Więcej…

1 8 9 10 11 12