Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

  Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia  12.06.2017r. o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Lokalnej Strategii Rozwoju   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię … Więcej…

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach naboru nr 4/2017

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanów w ramach organizowanego naboru dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 1.1.1. Podejmowanie działalności … Więcej…

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia  05.06.2017r.  o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Lokalnej Strategii Rozwoju.   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię … Więcej…

Jak profesjonalnie działać na wsi? Rozpoczęła się kolejna edycja Szkoły Animatorów Wiejskich!

wpis w: Leader | 0

Jakie cechy charakteru, kompetencje i umiejętności powinien mieć lider wiejski, a jakie Animator Społeczności Wiejskich, który chcą profesjonalnie wykonywać swoje zadania? Jak zachęcić mieszkańców wsi do wspólnego działania na rzecz swojego Sołectwa? W jaki sposób wydobyć z ludzi poczucie współodpowiedzialności … Więcej…

Uwaga terminy naborów!

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Informujemy, iż 23.05.2017r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego uzgodnił termin przeprowadzenia naboru nr 4/2017 dla przedsięwzięcia 1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w okresie  od 19.06.2017 r. do 03.07.2017 r. Uzgodniony został również termin przeprowadzenia naboru nr 5/2017 dla przedsięwzięć: 1.1.3. Rozwijanie działalności … Więcej…

Trzydziestu przedstawicieli naszych wsi uczestniczyło w trzydniowym wyjeździe studyjnym do wiosek tematycznych na Dolnym Śląsku!

W dniach od 19 do 21 odbył się wyjazd studyjny trzydziestu przedstawicieli wiosek z naszego obszaru działania do sześciu wiosek tematycznych z Dolnego Śląska. Nasi lokalni działacze wiejscy odwiedzili następujące miejscowości: Miłkowice- Wioskę Kolejrzy, Niedźwiedzice- Wioskę Bociana, Ostaszów- Wioskę w … Więcej…

Zapraszamy do udziału w Szkole Animatorów Wiejskich

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza  nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich, którą organizujemy dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka). Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i planowania projektu animacyjnego. W załączeniu … Więcej…

Cztery wioski tematyczne z Doliny Stobrawy reprezentowały nasz region na II Kongresie Wiosek Tematycznych w Marózie!

Z dumą informujemy, że reprezentanci aż czterech wiosek tematycznych z obszaru działania LGD „Dolina Stobrawy” zaprezentowali się podczas II Kongresu Wiosek Tematycznych, który odbył się w dniach od 5-6 maja w Marózie (woj. warmińsko-mazurskie). Naszymi reprezentantami byli: Bąków- Truskawkowa Wieś, … Więcej…

Raport z konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru

wpis w: Leader | 0

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”  podjął uchwałę dotyczącą zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, które umieszczamy w załączeniu. Informujemy również, iż zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji przeprowadzona została zgodnie z procedurą znajdująca się w Lokalnej Strategii Rozwoju i poddana konsultacjom … Więcej…

1 2 3 4 5 6 7 10