Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – program LEADER

wpis w: Leader | 0

Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie internetowej: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz Samorządu Województwa Opolskiego, pod linkami: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16240   http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16235 zostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w … Więcej…

Nowelizacja rozporządzenia

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” … Więcej…

Nowe wzory wniosków

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju … Więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, które są do pobrania w załączniku. Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym. Uwagi do propozycji zmiany kryteriów proszę kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura … Więcej…

Prośba o wycenę i przesłanie ofert na wykonanie broszury promocyjno-informacyjnej

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Prośba o wycenę … Więcej…

Rusza nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich. Zgłoś już dziś swoją kandydaturę!

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza  nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich, którą organizujemy dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka). Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i planowania projektu animacyjnego. W załączeniu … Więcej…

1 5 6 7 8 9 10