Biuro Stowarzyszenia:

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne:

poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00

wtorek – piątek w godz. 7.00-15.00

tel. 77 413-11-38

 

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

www.dotacje.dolinastobrawy.pl/dzialaj-lokalnie

Koordynatorka Programu: Katarzyna Błaut