Konkursy „Działaj Lokalnie” oraz „Działaj Lokalnie i ekologicznie” 2021 rozstrzygnięte!

Lokalne konkursy grantowe „Działaj Lokalnie” oraz „Działaj Lokalnie i ekologicznie” 2021 zostały rozstrzygnięte. W ramach konkursu głównego „Działaj Lokalnie” wpłynęło 28 wniosków, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Komisja Grantowa (składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, samorządu, instytucji oświatowych) pracowała … Więcej…

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie rozdysponowania dodatkowych środków w kwocie 571 000 Euro. Decyzję Zarządu w sprawie rozdysponowania dodatkowych środków poprzedziło badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD w terminie … Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

wpis w: Inne, Uncategorized | 0

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 18 maja 2021r. (wtorek), o godzinie 15:30, (drugi termin 16:00) w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, sala konferencyjna nr 62, II piętro. Proponowany porządek obrad: … Więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, które są do pobrania w załączniku. Zmiana kryteriów podyktowana jest nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu … Więcej…

Czas start! Rusza konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE 2021!

wpis w: Działaj Lokalnie | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt … Więcej…

1 2 3 4 5 6 52