Dokumenty ogólne

Deklaracja Członkowska 

Statut

Program Leader

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja czerwiec 2017

———————————————————————————————————————————————————————

Lokalne Kryteria Wyboru

Lokalne Kryteria Wyboru po zmianach – aktualizacja maj 2017

———————————————————————————————————————————————————————

Harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naboru wniosków- aktualizacja listopad 2016r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja maj 2017

———————————————————————————————————————————————————————

Wzory wniosków Leader

———————————————————————————————————————————————————————

Umowa na realizacje lsr 2014-2020

———————————————————————————————————————————————————————

REGULAMIN RADY

REGULAMIN RADY – aktualizacja maj 2017

zał nr 1 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 2 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 3 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 4 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 5 Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 6 do Regulaminu Rady DOlina Stobrawy

———————————————————————————————————————————————————————

Procedury naborów wniosków

Procedura naborów

Procedura naborów zał. nr 1

Procedura naborów zał nr 2

Procedura naborów zał nr 3

Procedura naborów zał nr 4

Procedura naborów zał. nr 4a

Procedura naborów zał. nr 5

Procedura naborów zał. nr 6

Procedura naborów zał nr 7

Procedura naborów zał. nr 8

Procedura naborów zał. nr 9

———————————————————————————————————————————————————————

Procedury projektów grantowych

Procedura grantowa uproszczona

Procedura grantowa zał. nr 1

Procedura grantowa zał. nr 2

Procedura grantowa zał. nr 3

Procedura grantowa zał. nr 4

Procedura grantowa zał. nr 5

Procedura grantowa zał. nr 6

Procedura grantowa zał. nr 7

Procedura grantowa zał. nr 8

Procedura grantowa zał. nr 9

Procedura grantowa zał. nr 10

Procedura grantowa zał. nr 11

Procedura grantowa zał. nr 12

Procedura grantowa zał. nr 13

Procedura grantowa zał. nr 14

———————————————————————————————————————————————————————

Procedura Operacje Własne LGD

Procedura wyboru operacji własnych

zał nr 1 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

zał nr 2 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

———————————————————————————————————————————————————————

Legislacja Leader

Rozporzadzenie 19.2 wersja komparatystyczna

Ustawa PROW

Ustawa RLKS

———————————————————————————————————————————————————————

Narzędzia pomocnicze

Biznesplan – pomocnicze tabele finansowe (premie)

Biznesplan – pomocnicze tabele finansowe (inne zakresy operacji)