Dokumenty ogólne

Deklaracja Członkowska 

Aktualny odpis KRS 06.07.2018r.

Statut Stowarzyszenia 06.07.2018r.

Program Leader

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 06.2017r.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 12.2017r.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 04.2019r.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 08.2019r.

———————————————————————————————————————————————————————

Lokalne Kryteria Wyboru

Lokalne Kryteria Wyboru po zmianach – aktualizacja maj 2017

———————————————————————————————————————————————————————

Harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naboru wniosków- aktualizacja listopad 2016r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja maj 2017

Harmonogram naboru wniosków  – aktualizacja 01.2018

Harmonogram naboru wniosków aktualizacja 06. 2018r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja 03.2019

———————————————————————————————————————————————————————

WZORY WNIOSKÓW – LEADER

Wzory oświadczeń dotyczące przetwarzania danych osobowych

———————————————————————————————————————————————————————

Umowa na realizacje lsr 2014-2020

———————————————————————————————————————————————————————

Ankieta monitorująca LSR dla beneficjentów i grantobiorców

———————————————————————————————————————————————————————

Regulamin Rady – aktualizacja 12.2017r.

REGULAMIN RADY

zał nr 1 do Regulaminu Rady

zał nr 2 do Regulaminu Rady

zał nr 3 do Regulaminu Rady

zał nr 4 do Regulaminu Rady

zał nr 5 Regulaminu Rady

zał nr 6 do Regulaminu Rady

—————————————-

REGULAMIN RADY

REGULAMIN RADY – aktualizacja maj 2017

zał nr 1 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 2 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 3 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 4 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 5 Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 6 do Regulaminu Rady DOlina Stobrawy

———————————————————————————————————————————————————————

Procedury naborów wniosków – aktualizacja 12.2017r. 

Procedura naborów

Procedura naborów zał nr 1

Procedura naborów zał nr 2

Procedura naborów zał nr 3

Procedura naborów zał nr 4 (1)

Procedura naborów zał nr 4

Procedura naborów zał nr 5

Procedura naborów zał nr 6

Procedura naborów zał nr 7

Procedura naborów zał nr 8

Procedura naborów zał nr 9

Procedura naborów zał nr 10

Procedura naborów zał nr 11

—————————————————-

Procedury naborów wniosków

Procedura naborów

Procedura naborów zał. nr 1

Procedura naborów zał nr 2

Procedura naborów zał nr 3

Procedura naborów zał nr 4

Procedura naborów zał. nr 4a

Procedura naborów zał. nr 5

Procedura naborów zał. nr 6

Procedura naborów zał nr 7

Procedura naborów zał. nr 8

Procedura naborów zał. nr 9

———————————————————————————————————————————————————————

Procedury projektów grantowych – aktualizacja 01.2018r. 

Procedura grantowa uproszczona

Procedura grantowa zał. nr 1

Procedura grantowa zał. nr 2

Procedura grantowa zał. nr 3 – wniosek

Procedura grantowa zał. nr 4

Procedura grantowa zał. nr 5

Procedura grantowa zał. nr 6

Procedura grantowa zał. nr 7

Procedura grantowa zał. nr 8

Procedura grantowa zał. nr 9

Procedura grantowa zał. nr 10

Procedura grantowa zał. nr 11

Procedura grantowa zał. nr 12

Procedura grantowa zał. nr 13

Procedura grantowa zał. nr 14

—————————————————–

Procedury projektów grantowych

Procedura grantowa uproszczona

Procedura grantowa zał. nr 1

Procedura grantowa zał. nr 2

Procedura grantowa zał. nr 3

Procedura grantowa zał. nr 4

Procedura grantowa zał. nr 5

Procedura grantowa zał. nr 6

Procedura grantowa zał. nr 7

Procedura grantowa zał. nr 8

Procedura grantowa zał. nr 9

Procedura grantowa zał. nr 10

Procedura grantowa zał. nr 11

Procedura grantowa zał. nr 12

Procedura grantowa zał. nr 13

Procedura grantowa zał. nr 14

———————————————————————————————————————————————————————

Procedura Operacje Własne LGD – aktualizacja 12.2017r. 

Procedura wyboru operacji własnych

zał nr 1 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

zał nr 2 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

————————————————————————-

Procedura Operacje Własne LGD

Procedura wyboru operacji własnych

zał nr 1 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

zał nr 2 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

———————————————————————————————————————————————————————

Legislacja Leader

Rozporzadzenie 19.2 wersja komparatystyczna

Rozporządzenia 19.2- nowelizacja z dnia 25.08.2016r.

Rozporządzenie 19.2 – nowelizacja z dnia 10.08.2017r.

Ustawa PROW

Ustawa RLKS

ustawa o zmianie us. o RLKS z 20.07.2018

———————————————————————————————————————————————————————

Narzędzia pomocnicze

Biznesplan – pomocnicze tabele finansowe (premie)

Biznesplan – pomocnicze tabele finansowe (inne zakresy operacji)