Rekrutacja do Szkoły Animatorów Kulturalnych

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza  nabór do Szkoły Animatorów Kulturalnych, którą organizujemy dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka).

Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, pomysłów na działania kulturalne w lokalnej społeczności  i planowania projektów kulturalnych. W załączeniu  harmonogram i tematyka spotkań.

Szkoła Animatorów skierowana jest do mieszkańców wsi, w tym: świetlicowych, sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów i członków stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania kulturalne na wsi. W załączeniu karta zgłoszeniowa, którą należy przesłać najpóźniej do 31  października 2017 roku na adres: biuro@dolinastobrawy.pl

W Szkole Animatorów udział wziąć może maksymalnie 20 osób. Stowarzyszenie dokona wyboru kandydatów na podstawie przesłanych w terminie kart zgłoszeniowych. Kryterium wyboru będzie wykazanie się aktywnym działaniem na rzecz swojej miejscowości i aktywnością we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Stobrawy”.

Szkoła jest w całości bezpłatna, zapewniamy materiały szkoleniowe i wyżywienie. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Harmonogram szkoleń

Karta zgłoszeniowa

Program szkoły I zjazd

Program szkoły II zjazd

Program szkoły III zjazd