Spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu grantowego pn.„Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności” w Gminie Olesno i Lasowice Wielkie.

wpis w: Leader | 0

W poniedziałek, odbyły się dwa spotkania informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu grantowego pn. „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”, pierwsze miało miejsce w gminie Lasowice Wielkie, drugie w gminie Olesno. Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.

Przypominamy o kolejnych spotkaniach, które odbędą się jeszcze:

19.09.2017r., godz. 17:00, Wołczyński Ośrodek Kultury, Wołczyn,

20.09.2017r., godz. 16:00, Urząd Miejski w Byczynie, sala nr 6,

20.09.2017r., godz. 17:00, sala konferencyjna w kluczborskim Ratuszu,  Kluczbork

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.