Wyniki naborów nr 8/2018 i 13/2018

wpis w: Leader, Uncategorized | 0

Nabór nr 8/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych do finansowania nabór nr 8

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem nabór nr 8

Protokół komisji skrutacyjnej 14.01.2019

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 14.01.2019r.

Nabór nr 13/2018 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Lista operacji wybranych do finansowania nabór nr 13

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem nabór nr 13

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 14.01.2019r.

Protokół komisji skrutacyjnej 14.01.2019