Wzory dokumentów dotyczące działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Biznesplan-wersja-edytowalna

biznesplan-wersja-pdf

informacje-pomocnicze-przy-wypelnianiu-biznesplanu

instrukcja-wypelniania-wniosku

oswiadczenie-o-wielkosci-przedsiebiorstwa

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-edytowalna

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-pdf

zasady-wypelniania-oswiadczenia-o-wielkosci-przedsiebiorstwa

Umowa przyznania pomocy

umowa przyznania pomocy

załącznik-1

załącznik-2

załącznik-3

załącznik-3a

Wniosek o płatność

instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

wniosek-o-platnosc-wersja-edytowalna

wniosek-o-platnosc-wersja-pdf

II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Biznesplan wersja edytowalna

Biznesplan-wersja-pdf

Informacje-pomocnicze-przy-wypełniania-biznesplanu-1

Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy-wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy-wersja pdf

 

Umowa przyznania pomocy

Formularz-umowy-o-przyznaniu-pomocy-wersja-2z-1

Umowa-o-przyznanie-pomocy-Załącznik-wykaz-działek-ewidencyjnych

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Sprawozdanie_z__realizacji_BP_P

Wniosek o płatność – wersja edytowalna

Wniosek o płatność- wersja pdf

Załącznik-nr-2-Wykaz-faktur-lub-dokumentów-o-równoważnej-wartości-dowodowej-dokumentujących-poniesione-koszty

 

III Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja-wypelniania-wniosku

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-edytowalna

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-pdf

Umowa przyznania pomocy

umowa

wykaz-dzialek-ewidencyjnych

zestawienie-rzeczowo-finansowe

Wniosek o płatność

instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

wniosek-o-platnosc-wersja-edytowalna

wniosek-o-platnosc-wersja-pdf