Wzory dokumentów dotyczące działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_-przedsiebiorstwa

Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_-a

IW-1_-19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Informacje-pomocnicze-do-biznes-planu_3z

Biznes-Plan-BP_inne_3z

Biznes-Plan-BP_inkubator_3z

Biznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z

Biznes-Plan-BP_I_3z

2-Formularz-wniosku_WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

1-Formularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy_WoPP_19.2_I_3z (1)

 

 

Umowa przyznania pomocy

Formularz-umowy-umowa_6z

Załącznik-nr-1-do-umowy-przyznania-pomocy-I_zał-1 (1)

Załącznik-nr-2-do-umowy-przyznania-pomocy-I_zał-2

Załącznik-nr-3a-do-umowy-przyznania-pomocy-I_Zał.-3a

Załącznik-nr-3-do-umowy-przyznania-pomocy-I_zał-3

 

Wniosek o płatność

3-Formularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_I_W_3z_ (1)

Dodatkowe-arkusze-dla-podmiotów-współwnioskujących

Informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu_Informacja-po-realizacji-operacji-.xlsx

Informacja-pomocnicza-przy-wypełnianiu-formularza-IPRB_IPRO

Instr.-pomocnicza-przy-wypełnianiu-Spr.

Instrukcja-wypełniania-wniosku-IWoP_19-2_I_W_3z

Zał.-nr-3-Spr.-z-realizacji-Biznesplanu

 

II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Biznesplan wersja edytowalna

Biznesplan-wersja-pdf

Informacje-pomocnicze-przy-wypełniania-biznesplanu-1

Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy-wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy-wersja pdf

 

Umowa przyznania pomocy

Formularz-umowy-o-przyznaniu-pomocy-wersja-2z-1

Umowa-o-przyznanie-pomocy-Załącznik-wykaz-działek-ewidencyjnych

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Sprawozdanie_z__realizacji_BP_P

Wniosek o płatność – wersja edytowalna

Wniosek o płatność- wersja pdf

Załącznik-nr-2-Wykaz-faktur-lub-dokumentów-o-równoważnej-wartości-dowodowej-dokumentujących-poniesione-koszty

 

III Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja-wypelniania-wniosku

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-edytowalna

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-pdf

Umowa przyznania pomocy

umowa

wykaz-dzialek-ewidencyjnych

zestawienie-rzeczowo-finansowe

Wniosek o płatność

instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

wniosek-o-platnosc-wersja-edytowalna

wniosek-o-platnosc-wersja-pdf