Wzory dokumentów dotyczące działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_-przedsiebiorstwa

Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_-a

IW-1_-19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Informacje-pomocnicze-do-biznes-planu_3z

Biznes-Plan-BP_inne_3z

Biznes-Plan-BP_inkubator_3z

Biznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z

Biznes-Plan-BP_I_3z

2-Formularz-wniosku_WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

1-Formularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy_WoPP_19.2_I_3z (1)

Umowa przyznania pomocy

umowa_-7z_dla-19.2_z-wyłączeniem-projektów-grantowych-oraz-podejmowania-dz.-gosp.

Załącznik-nr-1-1 do umowy

Załącznik-nr-2 do umowy

Załącznik-nr-3 do umowy

Załącznik-nr-3a do umowy

Załącznik-nr-5 do umowy

Wniosek o płatność

3-Formularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_I_W_3z_ (1)

Dodatkowe-arkusze-dla-podmiotów-współwnioskujących

Informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu_Informacja-po-realizacji-operacji-.xlsx

Informacja-pomocnicza-przy-wypełnianiu-formularza-IPRB_IPRO

Instr.-pomocnicza-przy-wypełnianiu-Spr.

Instrukcja-wypełniania-wniosku-IWoP_19-2_I_W_3z

Zał.-nr-3-Spr.-z-realizacji-Biznesplanu

 

II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Biznes-Plan-BP P 3z

Biznes-Plan-podejmowanie-tabele-finansowe

Informacje pomocnicze do Biznes Planu 3z

Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy 3z

pomoc_publiczna_new

Umowa przyznania pomocy

umowa 4z

załącznik-2 do umowy 4z, wykaz działek ewid.

Wniosek o płatność

Inf.monit. z real. biznespl 4z

Informacja IPRB IPRO 06 06 2018

Instr. pomocnicza przy wypełnianiu Spr. do WoP

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność 3z

Spr.z real. Biznesplanu do WoP

Wniosek o płatność 3z

Zalacznik 2 Wykaz Faktur-3z

 

III Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja-wypelniania-wniosku

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-edytowalna

wniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-pdf

Umowa przyznania pomocy

umowa

wykaz-dzialek-ewidencyjnych

zestawienie-rzeczowo-finansowe

Wniosek o płatność

instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

wniosek-o-platnosc-wersja-edytowalna

wniosek-o-platnosc-wersja-pdf