Za nami kolejny warsztat refleksyjny

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

3 lutego 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się kolejne spotkanie refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”. Uczestnicy pracowali warsztatowo odpowiadając na pytania ewaluacyjne związane z realizacją LSR dotyczące m.in.: osiągania wskaźników LSR, procedur naboru, skuteczności działań biura.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo. W wyniku przeprowadzonego warsztatu refleksyjnego powstanie raport, którym niebawem się z Państwem podzielimy.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.