Konkurs „Działaj Lokalnie” 2022 rozstrzygnięty!

Lokalny konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” 2022 został rozstrzygnięty.

W ramach konkursu “Działaj Lokalnie” wpłynęły 24 wnioski, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną.
Komisja Grantowa (składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, samorządu, instytucji oświatowych) pracowała nad oceną wniosków w dniach 04 – 17 maja 2022r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 17.05.2022r.
Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 12 grantów na łączną kwotę 60 000,00 zł.
Zatwierdzenie listy rankingowej przez Zarząd odbyło się 24.05.2022r. 

Lista rankingowa konkursu Działaj Lokalnie 2022

Lista rankingowa konkursu Działaj Lokalnie 2022 – aktualizacja 01.08.2022

Stowarzyszenie wystartowało w otwartym konkursie ofert na wkłady własne ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Jeśli otrzymamy dodatkowe środki na wsparcie programu Działaj Lokalnie 2022 to wówczas sfinansujemy kilka kolejnych projektów z listy rankingowej. Wyniki konkursu ogłoszone powinny być do końca czerwca. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone wnioski, a laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie “Działaj Lokalnie” jest możliwe również dzięki wsparciu naszych Partnerów i Darczyńców:

PARTNERZY PROJEKTU:
–  Gmina Byczyna
–  Gmina Kluczbork
–  Gmina Lasowice Wielkie
–  Gmina Olesno
–  Gmina Pokój
–  Gmina Wołczyn
–  Powiat Kluczborski

DARCZYŃCY PROJEKTU:
–  Lessafre Polska S.A,
–  Studio Reklamy Valdex s.c. Barbara Ziora, Waldemar Sosin,
–  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EM-MED –  Ewa Mieszkalska,
–  Bank Spółdzielczy w Wołczynie,
–  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowego „JUREX” – Jerzy Lipiński,
–  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork,
–  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno,
–  NESTRO® PPHU Sp. z o.o.
–  Podatnicy przekazujący 1% podatku.

Dziękujemy naszym Partnerom i Darczyńcom za wkład w pobudzanie społecznej energii.

#działajlokalnie #działajlokalnieiekologicznie #ożywiamylokalnespołeczności #społecznaenergia #jakzachęcićludzidowspólnegodziałania #dobrowspólne #integracjamieszkańców #działamyrazem #kapitałspołeczny #działajlokalnie #ciekawepomysły #liderspołeczny #animatorspołecznościlokalnych #działamydziałamy #odmrażamyspołecznąenergię