Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork (I piętro)
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

www.dotacje.dolinastobrawy.pl/dzialaj-lokalnie

Godziny pracy biura:

poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00

wtorek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

tel. 77 413-11-38, kom. 530 111 550

Koordynatorka Programu: Joanna Leśnierowska