Oceniono wnioski w konkursie „Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich”

W dniu 5 lipca 2022r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej w ramach projektu „Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich”. Komisja oceniła merytorycznie złożone wnioski, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną. Komisja oceniła 13 wniosków, do realizacji wybrano 11 inicjatyw, a 2 znalazły się na liście rezerwowej.

Na drugim posiedzeniu Komisji – w dniu 22 lipca 2022r. Zdecydowano o przyznaniu dofinansowania dla kolejnych pięciu inicjatyw, w tym również dla tych z listy rezerwowej.

Nabór ciągle trwa, zachęcamy do składania wniosków, zwłaszcza młodzież z powiatów, w których jeszcze nie przyznano dofinansowań dla minimum dwóch inicjatyw.

Znajdujące się poniżej listy: realizowanych inicjatyw i rezerwowa, będą aktualizowane na bieżąco w miarę wpływania nowych wniosków i ich oceniania.

Lista inicjatyw wyłonionych do realizacji aktualna na dzień 22-07-2022

Lista rezerwowa aktualna na dzień 22-07-2022