W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 realizujemy dwa projekty współpracy wpisując się w  działanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania”.

 

 

 

 

1. Dobre bo lokalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych wsi tematycznych.