Nabór nr 4/2017 zakończony

wpis w: Leader | 0

Informujemy, że dnia 03.07.2017r. zakończone zostały nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W ramach naboru wpłynęło 25 wniosków. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zainteresowanie naborami oraz za wkład pracy włożony w przygotowanie wniosków i załączników.

Jednocześnie przedstawiamy relację zdjęciową ze spotkania informacyjnego i szkolenia z pisania biznesplanów w ramach organizowanego naboru dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.