Rok 2020 

  1. Fundusz Wsparcia Ośrodków Działaj Lokalnie – Program “Działaj Lokalnie”.
  2. Wsparcie dla wspierania organizacji pozarządowych – „Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie
    Przeciwdziałania Skutkom COVID-19″ NIW-CRSO. 
  3. „Wydanie albumu promującego dziedzictwo obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy” – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Rok 2021

  1. “Inteligentne Wsie w Dolinie Stobrawy” – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.