Ogłoszenie o naborze nr 28/2022

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Ogłoszenie nr 28/2022 z dnia 28.04.2022 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze … Więcej…

Wyniki naboru 27/2022

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Uprzejmie informujemy, iż Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 9 marca 2022 roku dokonała oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach … Więcej…

Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju – ankieta.

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy” i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa … Więcej…

Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Inne, Leader | 0

Środa w Stowarzyszeniu LGD “Dolina Stobrawy” przebiegła pod hasłem ewaluacji. Przedstawiciel Fundacji Socjometr, wybranej do przeprowadzenia ewaluacji ex-post wdrażania lokalnej strategii rozwoju przeprowadził wywiady z Radą Decyzyjną, Zarządem i pracownikami biura. Spotkania były bardzo owocne i inspirujące. Dziękujemy za interesującą … Więcej…

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie: – Nabór nr 27/2022 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej … Więcej…

Zaproszenie na warsztat refleksyjny.

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dolina Stobrawy” na warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”. Celem spotkania jest bieżąca analiza procesu wdrażania oraz jego efektów i … Więcej…

Spotkanie informacyjne w ramach naboru 27/2022 już za nami.

wpis w: Leader, Uncategorized | 0

13.01.2022r. o godz. 10:00. w siedzibie stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne w ramach organizowanego naboru 27/2022 poddziałanie 19.2 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.   Na spotkaniu szczegółowo omówione zostały zasady obowiązujące w ramach … Więcej…

1 2 3 4 23