Posiedzenie Rady Decyzyjnej

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie: – Nabór nr 26/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej, informujemy, że posiedzenie … Więcej…

Zapraszamy na warsztaty Smart Villages

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” w partnerstwie z Gminami z terenu LGD zaprasza serdecznie mieszkańców poszczególnych gmin do udziału w spotkaniach dotyczących inteligentnych wsi (Smart Villages). Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo … Więcej…

Ogłoszenie o naborze nr 26/2021

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Ogłoszenie nr 26/2021 z dnia 23.08.2021 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze … Więcej…

Najbliższe nabory wniosków!

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Masz ciekawy pomysł na własny biznes? Potrzebujesz wsparcia? Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” w dniach od 06.09.2021r. do 20.09.2021r.   przeprowadzi nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej. Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej … Więcej…

Nabory wniosków w Dolinie Stobrawy!

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Masz ciekawy pomysł na własny biznes? Potrzebujesz wsparcia? Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” planuje zorganizować nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej we wrześniu 2021r. Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana … Więcej…

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie rozdysponowania dodatkowych środków w kwocie 571 000 Euro. Decyzję Zarządu w sprawie rozdysponowania dodatkowych środków poprzedziło badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD w terminie … Więcej…

1 2 3 4 21