Ocena wniosków i wybór inicjatyw do dofinansowania

Nabór wniosków został zakończony. Pula środków została wyczerpana.

Lista wyłonionych inicjatyw – aktualna na dzień 4-11-2022

Lista rezerwowa aktualna na dzień 4-11-2022 – brak inicjatyw na liście rezerwowej

Lista wniosków ocenionych negatywnie – aktualna na dzień 4_11_2022

Nabór ma charakter ciągły – do momentu wyczerpania środków.
Zachęcamy do składania wniosków, zwłaszcza młodzież z powiatów, w których jeszcze nie przyznano dofinansowań dla minimum dwóch inicjatyw.

Odbyło się już pierwsze posiedzenie komisji konkursowej w ramach projektu „Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich”. Komisja oceniła merytorycznie złożone wnioski, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną. Komisja oceniła 13 wniosków, do realizacji wybrano 11 inicjatyw, a 2 znalazły się na liście rezerwowej.

W dniu 22 lipca 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie komisji konkursowej. Komisja zdecydowała o dofinansowaniu pięciu inicjatyw, w tym również tych z listy rezerwowej.

W dniu 22 sierpnia odbyło się trzecie posiedzenie komisji konkursowej. Komisja zdecydowała o dofinansowaniu trzech inicjatyw.

W dniu 21 września odbyło się czwarte posiedzenie komisji konkursowej. Komisja zdecydowała o dofinansowaniu kolejnych sześciu inicjatyw.

 

 

#MDPdziałamy 

#opolskiedlamlodziezy

#naszeopolskie

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie OSP powiatu KLB informuje, że od 10.06.2022r. rozpocznie się nabór wniosków o realizację inicjatywy w ramach zadania „Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich”, które jest realizowane w ramach zadania publicznego „Opolskie dla młodzieży” finansowanego ze środków Województwa Opolskiego. 

W ramach zadania możliwe jest pozyskanie do 4000 zł na inicjatywy, które będą realizowane przez grupy młodzieżowe działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenach wiejskich z województwa opolskiego. 

Zasady naboru wniosków określa Regulamin naboru wniosków – Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich

W sprawie naboru wniosków prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem OSP powiatu KLB:
mailowo: osppowiatuklb@gmail.com
telefonicznie: 539 615 317

Regulamin zadania oraz regulamin naboru wraz z niezbędnymi dokumentami na stronie dotacje.dolinastobrawy.pl dostępne w załącznikach poniżej. 

Regulamin naboru wniosków – Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich

Regulamin Realizacji projektu Opolskie dla młodzieży

Załącznik_nr_1_Wzór_wniosku_o_realizację_inicjatywy

Załącznik nr 2- Wzór-listy-poparcia-inicjatywy

załącznik nr 3-do-regulaminu-karta-oceny-formalnej

załącznik nr 4-do-regulaminu-karta-oceny-merytorycznej

załącznik nr 5- oświadczenie dysponenta lokalu

Załącznik_nr_6_Zgoda_rodziców_na_udział_w_realizacji_inicjatywy

Załącznik_nr_7_Opis_faktur_dla_inicjatywy – DOC

Załącznik nr 7a- Opis faktur dla inicjatywy – PDF

Załącznik nr 8a- opolskie- LOGO

Załącznik nr 8b-Finansowane-LOGO

Załącznik nr 8c- wzór tekstu o finansowaniu

Załącznik nr 8d- wzór tekstu o finansowaniu

Załącznik_nr_9_Porozumienie_o_współpracy

Załącznik_nr_10_Klauzula_informacyjna_RODO

Załącznik nr 10- Klauzula informacyjna RODO (1).docx

Załącznik_nr_11_lista_uczestników_inicjatywa_młodzieżowa

Zapraszamy na spotkanie on-line dotyczące naboru wniosków, które odbędzie się w poniedziałek 30 maja o godz. 18.00 na platformie Zoom.
link do spotkania: https://tinyurl.com/yckxhzs3
kod dostępu: urB68U

Kolejne spotkania odbywać się będą stacjonarnie w każdym z powiatów województwa opolskiego, zgodnie z poniższym harmonogramem

Powiat Kluczborski 31.05.2022 r.  wtorek godz. 18.00

Kluczbork,
Państwowa Straż Pożarna, ul. Krakusa 1

Powiat Oleski 01.06.2022 r.  środa godz. 18.00 Cieciułów,
Ośrodek Tradycji Wiejskiej i Strażackiej OSP Cieciułów 19b
Powiat Namysłowski 02.06.2022 r. czwartek godz. 18.00 Biestrzykowice- Miodary,
OSP, ul. Główna 6
Powiat Opolski 1 03.06.2022 r. piątek godz. 18.00 Osowiec,
OSP, ul. Lipowa 4
Powiat Strzelecki 04.06.2022 r. sobota godz. 11.00 Staniszcze Wielkie,
OSP, Plac Targowy 8
Powiat Krapkowicki 04.06.2022 r. sobota godz. 15.00 Strzeleczki,
OSP, Dworcowa 3a
Powiat Brzeski 06.06.2022 r.  poniedziałek godz. 18.00 Lubsza,
Dom Ludowy, Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Kukurydziana 1a
Powiat Opolski 2 08.06.2022 r. środa godz. 18.00 Niemodlin,
Ośrodek Kultury im. Agnieszki Osieckiej, ul. Mikołaja Reja 1
Powiat Nyski 11.06.2022 r. sobota godz. 11.00 Pakosławice,
Wiata na Szlaku Jakubowym (w razie niepogody sala obok)
Powiat Prudnicki 11.06.2022 r. sobota godz. 15.00 Prudnik,
Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 76
Powiat Głubczycki 11.06.2022 r. sobota godz. 11.00 Głubczyce
Miejski Dom Kultury w Głubczycach,
ul. Kościuszki 24
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 11.06.2022 r. sobota godz. 15.00 Miejsce Odrzańskie
OSP, ul. Odrzańska 52