Lista Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy”

 

Lp

 

Nazwisko/Nazwa Imię/Przedstawiciel
1 Baldy Jacek
2 Błażewski Grzegorz
3 Bulak Joanna
4 Buła Damian
5 Buła Władysław
6 Bzdzion Józef
7 Chojak Krzysztof
8 Firma handlowo – usługowa Jacek Bąk
9 Fundacja Artem Silesiam Promovere Członek Zarządu
10 Gmina Byczyna Burmistrz
11 Gmina Lasowice Wielkie  Wójt
12 Gmina Kluczbork Burmistrz
13 Gmina Olesno Burmistrz
14 Gmina Pokój Wójt
15 Gmina Wołczyn Burmistrz
16 Gminny Związek “Ludowe Kluby Sportowe” Zgodnie z reprezentacją
17 Górok Piotr
18 Hadasik Irena
19 JAKMAR Sp. z o.o. Marian Kaleta
20 Jurczyk Dawid
21 Jurczyk Urszula
22 König Tomasz
23 Kruszyna Ewa
24 Kucharczyk Henryk
25 Leśnierowska Joanna
26 Lipiński Jerzy
27 Lizoń Małgorzata
28 LZS Borki Małe Zgodnie z reprezentacją
29 Maj Mirosław
30 Marynowska-Florczak Dorota
31 Mączka Przemysław
32 Migoń Dorota
33 Myśliwczyk Mateusz
34 Nestro PPHU Sp. z o. o. Zgodnie z reprezentacją w KRS
35 Namioty Brol Daniel Brol
36 Nosewicz Henryk
37 OSP Bodzanowice Zgodnie z reprezentacją w KRS
38 OSP Borki Wielkie Bernard Kandora lub
Małgorzata Pach
39 OSP Boroszów Zgodnie z reprezentacją w KRS
40 OSP Broniec Zgodnie z reprezentacją w KRS
41 OSP Kocuby Zgodnie z reprezentacją w KRS
42 OSP Kolonia Łomnicka Zgodnie z reprezentacją w KRS
43 OSP Leśna Zgodnie z reprezentacją w KRS
44 OSP Łomnica Zgodnie z reprezentacją w KRS
45 OSP Łowoszów Zgodnie z reprezentacją w KRS
46 OSP Olesno Zgodnie z reprezentacją w KRS
47 OSP Sowczyce Zgodnie z reprezentacją w KRS
48 OSP Stare Olesno Zgodnie z reprezentacją w KRS
49 OSP Wachowice Zgodnie z reprezentacją w KRS
50 OSP Wachów Zgodnie z reprezentacją w KRS
51 OSP Wysoka Zgodnie z reprezentacją w KRS
52 Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej Godziemba Dominika Maliszewska
53 Paluch Tomasz
54 Parafia Bogacica Piotr Piontek
55 Pas-Bud Mirosław Rzepecki
56 Pietrucha Robert
57 Podgórniak Robert
58 Powiat Kluczborski Reprezentant Artur Nowak
59 P.P.H.U. Kłos s.c.
Beniamin i Ewa Godyla
Szymon Godyla
60 Ptak-Fioncek Joanna
61 Radwańska Karolina
62 Schatt Jolanta
63 Siwak Beata
64 Stabrawa Edyta
65 Stiller Herbert
66 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków Prezes Zarządu
67 Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta” Członek Zarządu
68 Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic Prezes Stowarzyszenia
69 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi “Dla Chudoby” Członek Zarządu
70 Stowarzyszenie Wsi Grodzisko Rochus Zgodnie z reprezentacją w KRS
71 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie Gabriela Prochota
72 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Krzywiczyny Joanna Staszków
73 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołeckiej Kujakowic Górnych Janusz Kallus
74 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów Wojciech Fudali
75 Stowarzyszenie Oświatowe Kruk Członek Zarządu
76 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice Gabriela Świerc
77 Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich Elżbieta Felusiak
78 Stowarzyszenie Miłośników Ligoty Dolnej „Zielona Wyspa” Prezes Zarządu
79 Stowarzyszenie Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
80 Stowarzyszenie „Nad Stawem” Marta Kulisińska
81 Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” Andrzej Kochański
82 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Rożnów Marian Kaleta
83 Stowarzyszenie Stobrawa (Stare Olesno) Krzysztof Dragon
84 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie Sołeckiej w Skałągach Marek Podłowski
85 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów „Św. Wojciecha” Zgodnie z reprezentacją w KRS
86 Spółdzielnia Socjalna GRÓD Andrzej Kościuk lub Eugeniusz Hoffmann
87 Śliczna Iwona
88 Szajda Katarzyna
89 Sztojko-Chałupczyńska Aneta
90 Uczniowski Klub Sportowy „Gwiazda”
91 Wiecha Waldemar
92 Wierzbicki Paweł
93 Wojczyszyn Janusz
94 Wolny Renata
95 Wołczyński Ośrodek Kultury Dyrektor
96 Wróbel Gabriela
97 Wyrwa Grażyna
98 Zajazd Ostoja Bernadeta Strońska
99 Zamorowska Marta
100 Zinerg Sp. z o.o. w organizacji Członek Zarządu
101 Z.P.H.U. TOK-FREZ Martin Wildau
102 “Źródła Dobrej” Sp. z o. o. Aleksander Pyka
103 Żarczyńska-Dybka Barbara

 

Aktualizacja 10.05.2021r.