Lista Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Lp Nazwisko/Nazwa Imię/Przedstawiciel
1 Baldy Jacek
2 Błażewski Grzegorz
3 Bulak Joanna
4 Buła Damian
5 Buła Władysław
6 Bzdzion Józef
7 Chojak Krzysztof
8 Firma handlowo – usługowa Jacek Bąk
9 Fundacja Artem Silesiam Promovere Członek Zarządu
10 Gmina Byczyna Burmistrz
11 Gmina Lasowice Wielkie  Wójt
12 Gmina Kluczbork Burmistrz
13 Gmina Olesno Burmistrz
14 Gmina Pokój Wójt
15 Gmina Wołczyn Burmistrz
16 Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” Zgodnie z reprezentacją
17 Górok Piotr
18 Hadasik Irena
19 JAKMAR Sp. z o.o. Marian Kaleta
20 Jurczyk Dawid
21 Jurczyk Urszula
22 König Tomasz
23 Kruszyna Ewa
24 Kucharczyk Henryk
25 Leśnierowska Joanna
26 Lipiński Jerzy
27 Lizoń Małgorzata
28 LZS Borki Małe Zgodnie z reprezentacją
29 Maj Mirosław
30 Marynowska-Florczak Dorota
31 Mączka Przemysław
32 Migoń Dorota
33 Myśliwczyk Mateusz
34 Nestro PPHU Sp. z o. o. Zgodnie z reprezentacją w KRS
35 Namioty Brol Daniel Brol
36 Nosewicz Henryk
37 OSP Bodzanowice Zgodnie z reprezentacją w KRS
38 OSP Borki Wielkie Bernard Kandora lub
Małgorzata Pach
39 OSP Boroszów Zgodnie z reprezentacją w KRS
40 OSP Broniec Zgodnie z reprezentacją w KRS
41 OSP Kocuby Zgodnie z reprezentacją w KRS
42 OSP Kolonia Łomnicka Zgodnie z reprezentacją w KRS
43 OSP Leśna Zgodnie z reprezentacją w KRS
44 OSP Łomnica Zgodnie z reprezentacją w KRS
45 OSP Łowoszów Zgodnie z reprezentacją w KRS
46 OSP Olesno Zgodnie z reprezentacją w KRS
47 OSP Sowczyce Zgodnie z reprezentacją w KRS
48 OSP Stare Olesno Zgodnie z reprezentacją w KRS
49 OSP Wachowice Zgodnie z reprezentacją w KRS
50 OSP Wachów Zgodnie z reprezentacją w KRS
51 OSP Wysoka Zgodnie z reprezentacją w KRS
52 Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej Godziemba Dominika Maliszewska
53 Paluch Angelika
54 Paluch Tomasz
55 Parafia Bogacica Piotr Piontek
56 Pas-Bud Mirosław Rzepecki
57 Pietrucha Robert
58 Podgórniak Robert
59 Powiat Kluczborski Reprezentant Artur Nowak
60 P.P.H.U. Kłos s.c.
Beniamin i Ewa Godyla
Szymon Godyla
61 P.P.U.H. Pawłowski Robert Pawłowski Robert Pawłowski
62 Ptak-Fioncek Joanna
63 Ptaszek Joanna Marta
64 Radwańska Karolina
65 Schatt Jolanta
66 Siwak Beata
67 Smykomsky Ewaldaria
68 Stabrawa Edyta
69 Stiller Herbert
70 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków Prezes Zarządu
71 Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta” Członek Zarządu
72 Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic Prezes Stowarzyszenia
73 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” Członek Zarządu
74 Stowarzyszenie Wsi Grodzisko Rochus Zgodnie z reprezentacją w KRS
75 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie Gabriela Prochota
76 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Krzywiczyny Joanna Staszków
77 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołeckiej Kujakowic Górnych Janusz Kallus
78 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów Wojciech Fudali
79 Stowarzyszenie Oświatowe Kruk Członek Zarządu
80 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice Gabriela Świerc
81 Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich Elżbieta Felusiak
82 Stowarzyszenie Miłośników Ligoty Dolnej „Zielona Wyspa” Prezes Zarządu
83 Stowarzyszenie Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
84 Stowarzyszenie „Nad Stawem” Marta Kulisińska
85 Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” Andrzej Kochański
86 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Rożnów Marian Kaleta
87 Stowarzyszenie Stobrawa (Stare Olesno) Krzysztof Dragon
88 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie Sołeckiej w Skałągach Marek Podłowski
89 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów „Św. Wojciecha” Zgodnie z reprezentacją w KRS
90 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec Zgodnie z reprezentacją w KRS
91 Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego Zgodnie z reprezentacją w KRS
92 Spółdzielnia Socjalna GRÓD Andrzej Kościuk lub Eugeniusz Hoffmann
93 Śliczna Iwona
94 Szajda Katarzyna
95 Sztojko-Chałupczyńska Aneta
96 Uczniowski Klub Sportowy „Gwiazda”
97 Wiecha Waldemar
98 Wierzbicki Paweł
99 Wojczyszyn Janusz
100 Wolny Renata
101 Wołczyński Ośrodek Kultury Dyrektor
102 Wróbel Gabriela
103 Wyrwa Grażyna
104 Zajazd Ostoja Bernadeta Strońska
105 Zamorowska Marta
106 Zinerg Sp. z o.o. w organizacji Członek Zarządu
107 Z.P.H.U. TOK-FREZ Martin Wildau
108 „Źródła Dobrej” Sp. z o. o. Aleksander Pyka
109 Żarczyńska-Dybka Barbara

Aktualizacja 04.04.2022r.