Kluczbork, 11.07.2017

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, informuję, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 25 lipca 2017 r. (wtorek), w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 


Kluczbork, 07.07.2017r.

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 21 lipca 2017r. (piątek), w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru powiązań przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania

 


Kluczbork, 06.03.2017r.

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 20 marca 2017 r. (poniedziałek), w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
 6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady.
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 27.03.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 20.03.2017r.

Protokół komisji skrutacyjnej 20.03.2017r.


Kluczbork, 19.01.2017r.

W związku z  możliwością wpływania odwołań w ramach naborów wniosków 1/2016 i 2/2016, informujemy, że ewentualne odwoławcze posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek), w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarzy.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady
 6. Przedstawienie odwołań.
 7. Omówienie odwołań do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze projektów do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 2.02.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 27.01.2017r.

Propokół komisji skrutacyjnej 27.01.2017r.

 


Kluczbork, 22.12.2016r.

W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej, informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się 13 stycznia 2017 r. (piątek), w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, (Kluczbork, Rynek 1 ), o godzinie 9.00.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum.
2.  Wybór Sekretarzy.
2.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.   Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków.
5.    Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady.
6.   Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania.
7.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej aktualizacja 19.01.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 13.01.2017r.

Protokół komisji skrutacyjnej