Zarząd:

Prezes           –  Tomasz Paluch
Wiceprezes    –  Beata Siwak
Wiceprezes    –  Piotr Kisiel
Wiceprezes    – Irena Hadasik
Wiceprezes    – Gabriela Wróbel
Członek         –  Tomasz König
Członek         –  Jolanta Schatt
Członek         –  Edyta Stabrawa
Członek         –  Artur Nowak
Członek         – Andrzej Kościuk

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący              – Robert Podgórniak
Wiceprzewodniczący       – Rafał Neugebauer
Członek                           – Henryk Nosewicz
Członek                           – Władysław Buła

 

Rada Decyzyjna:

1. Przewodniczący Rady Decyzyjnej – Janusz Kallus (Gmina Kluczbork) sektor społeczny
2. Wiceprzewodniczący Rady Decyzyjnej – Piotr Górok (Gmina Olesno) sektor mieszkaniec
3. Członek Rady Decyzyjnej – Grażyna Wyrwa (Gmina Lasowice Wielkie) sektor mieszkaniec
4. Członek Rady Decyzyjnej – Robert Pietrucha (Gmina Lasowice Wielkie) sektor gospodarczy
5. Członek Rady Decyzyjnej – Józef Bzdzion (Gmina Olesno) sektor mieszkaniec
6. Członek Rady Decyzyjnej – Renata Wolny (Gmina Olesno) sektor gospodarczy
7. Członek Rady Decyzyjnej – Joanna Ptak – Fioncek (Gmina Wołczyn) sektor mieszkaniec
8. Członek Rady Decyzyjnej – Joanna Staszków (Gmina Wołczyn) sektor społeczny
9. Członek Rady Decyzyjnej – Szymon Godyla (Gmina Kluczbork) sektor gospodarczy
10. Członek Rady Decyzyjnej – Aneta Sztojko-Chałupczyńska (Gmina Byczyna) sektor mieszkaniec
11. Członek Rady Decyzyjnej – Dorota Migoń ( Gmina Byczyna) sektor mieszkaniec