Wyniki naborów 24/2021, 25/2021

wpis w: Inne, Leader, Uncategorized | 0

Uprzejmie informujemy, iż Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 4 marca 2021 roku dokonała oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie:

– Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb społecznych,

– Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w następujących naborach:

nr 24/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

nr 25/2021 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gratulujemy wybranym beneficjentom. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wnioskowania w kolejnych naborach.

 

W załączeniu do pobrania uchwały rady wraz z listami rankingowymi i protokoły z posiedzenia.

 

Protokół komisji skrutacyjnej 04.03.2021r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej 04.03.2021r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 04.03.2021r.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 04.03.2021r.

Nabór nr 24/2021 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Uchwały i listy operacji zgodnych z ogłoszeniem 24/2021 i operacji wybranych.

Uchwały i listy operacji zgodnych i wybranych w naborze 24 2021

Nabór nr 25/2021 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uchwały i listy operacji zgodnych z ogłoszeniem 25/2021 i operacji wybranych.

Uchwały i listy operacji zgodnych i wybranych w naborze 25 2021