Zapraszamy na spotkania!

wpis w: LSR 2023-2027 | 0

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” rozpoczyna pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych.