Smaki Folkloru – ogłaszamy nabór na warsztaty kulinarne!

wpis w: Inne, Uncategorized | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 18.09.2021 r. w Grodzie Rycerskim w Biskupicach k/Byczyny organizuje X Opolski Jarmark Folkloru, który odbędzie się w godzinach 10 -17.

Kulinarnym wydarzeniem towarzyszącym będą „Smaki Folkloru”. W ramach imprezy organizujemy  warsztaty kulinarne i stoiska degustacyjne, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy obszaru i goście.

Zapraszamy do składania ofert prowadzenia warsztatów i przygotowania stoisk degustacyjnych.

W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę oferty z terenu LGD „Dolina Stobrawy”.

Oferty należy przesłać na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl na załączonym formularzu lub dostarczyć osobiście do biura stowarzyszenia, do 27.08.2021 r.

Karta-zgłoszeniowa

Zapraszamy również wystawców do sprzedaży swoich produktów podczas Opolskiego Jarmarku Folkloru. Zapewniamy nieodpłatnie miejsce na podgrodziu. We własnym zakresie należy mieć stoisko wystawiennicze. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres biuro@dolinastobrawy.pl  z podaniem danych kontaktowych oraz opisem swoich produktów.

UWAGA! Osoby prowadzące warsztaty i wystawców obowiązywać będzie odpowiedni reżim sanitarny oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i stoisk degustacyjnych zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

Zadanie pn. „Smaki Folkloru” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.